Ja, umjetnik

Slikarstvom je moja ljubav od 2004 godine. Slikanjem sam shvatila da svoje emocije mogu u potpunosti otkriti pomoću boja prijatelju koji se zove uglavnom staklo, a ponekad i platno. Još bolje saznanje od ovog je to što će svaka moja tajna ostati sačuvana. Ne postoji poseban pravac u slikarstvu koji me interesuje, kao ni tema ili tehnika. Ja slikam onako kako osjećam ne pridržavajući se nikakvih pravila. Uživam u tome i uvijek mi osmijeh na licu izmame ljudi koji kažu da ne znaju šta ja to radim, ali im se dopada. Iza sebe imam trinaest (ako sam dobro izbrojala) samostalnih i tri kolektivne izložbe. Izlagala sam u Banja Luci, Trebinju, Doboju, Derventi, Podgorici i Kotoru:

Neke od galerija su:

Galerija ,,Kusleova kuća,, Podgorica

Galerija ,,Stari grad,, Kotor

Galerija ,,Udas,, Banja Luka